SWOT là gì? Ứng dụng phân tích SWOT trong doanh nghiệp

Swot là gì? Phân tích SWOT là 1 trong những bước quan trọng của quá trình lập kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp. Đây được xem như 1 công cụ hữu ích giúp nhà quản trị có thể nắm bắt cơ hội và đưa ra những quyết định đúng đắn trong những chiến lược của mình.

SWOT là gì?

SWOT là 1 mô hình nổi tiếng trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tên của mô hình phân tích này được đặt theo những chữ cái đầu tiên trong cấu trúc của mô hình bao gồm: S – Strengths (Điểm mạnh), W – Weaknesses (Điểm yếu), O – Opportunities (Cơ hội) và T – Threats (Thách thức).

Mô hình SWOT cung cấp cho nhà quản trị 1 công cụ hiệu quả để giúp ích cho quá trình phân tích chiến lược, đánh giá rủi ro cũng như định hướng phát triển cho dự án kinh doanh hoặc dự án Marketing của doanh nghiệp.

Mô hình này nghiên cứu toàn diện cả các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nên vừa mang tính tổng thể và khái quát cao, lại vừa đi vào cụ thể từng yếu tố. Điều đó giúp doanh nghiệp có cách nhìn khách quan hơn, sâu sắc hơn về các yếu tố này.

Cấu trúc của ma trận SWOT

Một ma trận SWOT có 4 phần được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới là S – W – O – T.

1. Điểm mạnh (S – Strengths)

Đây là những yếu tố bên trong doanh nghiệp. Chúng mang tính tích cực đối với doanh nghiệp và những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

2. Điểm yếu (W – Weaknesses)

Đây cũng là những yếu tố bên trong doanh nghiệp nhưng chúng mang tính tiêu cực đối với doanh nghiệp.

3. Cơ hội (O – Opportunities)

Đây là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp, thuộc về môi trường kinh doanh. Chúng mang tích tính cực đối với doanh nghiệp trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

4. Thách thức (T – Threats)

Đây cũng là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp, thuộc về môi trường kinh doanh hay môi trường vĩ mô và mang tính tiêu cực đối với doanh nghiệp trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh.

Ứng dụng phân tích SWOT trong doanh nghiệp

Mục đích của phân tích SWOT là nhằm xác định những thế mạnh của doanh nghiệp để phát huy những thế mạnh này và những hạn chế để tìm ra những phương pháp khắc phục chúng. Cùng với đó là những cơ hội cần được tận dụng, nắm bắt và những rủi ro mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải để tìm ra cách để phòng bị và giải quyết những rủi ro này trước khi chúng kịp xảy đến.

Mô hình SWOT sẽ giúp bạn nhìn nhận được đâu là nơi bạn có thể phát huy và tấn công, đâu là nơi mà bạn cần phải phòng thủ. Nó giúp bạn đề ra 1 kế hoạch thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.