KPI là gì? 10 chỉ số KPI quan trọng nhất trong Internet Marketing

KPI là gì? KPI là thuật ngữ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, quản lý, dự án, nhân sự,… Và trong Marketing, chỉ số KPI được sử dụng riêng biệt trong từng công cụ để đánh giá hiệu quả của cả chiến lược Marketing tổng thể.

KPI là gì?

KPI là Key Performance Indicators – chỉ số đánh giá hiệu suất. Đây là 1 cách đo lường và đánh giá hiệu quả công việc. Cụ thể, trong Marketing, KPI dùng để đánh giá các chiến dịch quảng cáo và từ đó, cung cấp cái nhìn tổng thể cho những nhà quản trị về các chiến dịch Marketing của mình.

Những yêu cầu đối với KPI

KPI được xây dựng theo tiêu chuẩn SMART. Theo đó, chúng cần có các thuộc tính:

  • S – Specific: Cụ thể, rõ ràng
  • M – Measurable: Có thể đo lường được
  • A – Achievable: Có thể đạt được
  • R – Realistic: Tính khả thi, thực tế
  • T – Time-bound: Có hạn mức thời gian

10 chỉ số KPI quan trọng nhất trong Internet Marketing

1. Chỉ số Clicks

Chỉ số này đo số lần nhấp chuột mà chiến dịch hay từ khóa, quảng cáo của bạn nhận được.

2. Chỉ số Impressions

Chỉ số này thể hiện số lần từ khóa hay quảng cáo của bạn xuất hiện (không kể trước đó nó đã xuất hiện hay chưa)

3. Chỉ số CTR – Click Through Rate

Chỉ số này cho biết phần trăm số lần hiển thị được chuyển đổi thành nhấp chuột.

CTR = chỉ số Clicks / chỉ số Impressions

4. Chỉ số CPC – Cost Per Click

Là chi phí bạn phải trả cho mỗi lần nhấp chuột. Chỉ số này cho biết số tiền mà doanh nghiệp cần bỏ ra để có được những lượt truy cập từ quảng cáo.

5. Chỉ số Cost

Đây là tổng số tiền bạn cần trả trong 1 khung thời gian nhất định cho chiến dịch quảng cáo của mình.

6. Chỉ số Positioning

Là chỉ số dùng để đánh giá thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google Adword.

7. Chỉ số Conversions

Là chỉ số chuyển đổi trong hành vi của khách hàng. Doanh nghiệp cần theo dõi chỉ số này để bám sát và thực hiện mục tiêu quảng cáo.

8. Chỉ số CR – Conversion Rate

Là tỉ lệ giữa tổng traffic của Website trên 1 mục tiêu của chiến dịch quảng cáo. Chỉ số này rất quan trọng khi theo dõi số chuyển đổi. Tỷ lệ CR càng cao nghĩa là doanh nghiệp đang đi đúng hướng.

9. Chỉ số CPA – Cost Per Action

Là số tiền doanh nghiệp phải trả cho mỗi hành động hoặc sự chuyển đổi theo điều kiện sau khi truy cập Website từ quảng cáo của Google.

10. Chỉ số QS – Quality Score

Chỉ số này đánh giá hiệu quả của Google Adword, đo mức độ phù hợp của mẫu quảng cáo, từ khóa và trang đích đối với khách hàng của bạn.

Tùy thuộc vào những mục tiêu khác nhau của chiến dịch quảng cáo mà doanh nghiệp có thể lựa chọn những KPI phù hợp để đo lường hiệu quả chiến dịch của mình.